Facultatea de Construcții

Centre de Cercetare

Laboratorul Central al Facultăţii de Construcţii
Tel./ Fax.: 0040 264 401 504 

 

Laboratorul Central al Facultăţii de Construcţii este autorizat de gradul I pentru toate domeniile de activitate ale laboratorului. În urma determinărilor realizate, poate emite „rapoarte de încercare”, care atestă calitatea materialului şi/sau produsului supus încercării.


Domeniile de activitate în cadrul Laboratorului Central sunt urmǎtoarele profile de încercari:

 1. BETON, BETON ARMAT ŞI BETON PRECOMPRIMAT
  Adresa: Str. Gh. Baritiu Nr. 25, Sala 127
  Coordonator / Şef profil: -
  Tel. 0040 264 401 514;
  E-mail: -

 2. VERIFICARI NEDISTRUCTIVE A COMPORTĂRII ÎN EXPLOATARE A CONSTRUCŢIILOR ARMĂTURI DE REZISTENŢĂ
  Adresa: Str. G. Bariiu Nr. 25, Sala 137
  Coordonator / Şef profil VNCEC:
  Şef lucr. drd. ing. Bogdan Hegheş
  Tel. 0040 264 401 559;
  E-mail: Bogdan.Heghes@bmt.utcluj.ro

  Coordonator / Şef profil AR: Prof. dr. ing. Cristina Câmpian
  Tel. 0040 264 401 540;
  E-mail: Cristina.Campian@bmt.utcluj.ro
   
 3. MATERIALE DE CONSTRUCŢII
  Adresa: Str. G. Bariţiu nr. 25, Sala 118, 166
  Coordonator / Şef profil: Prof.dr.ing. Daniela Manea
  Tel. 0040 264 401 548
  E-mail: Daniela.Manea@cif.utcluj.ro
   
 4. DRUMURI
  Adresa: Str. Observatorului Nr. 72, Sala 12
  Coordonator:
  Tel. 0040 264 401 835
  E-mail:
   
 5. GEOTEHNICĂ ŞI TEREN DE FUNDARE
  Adresa: Str. G. Bariţiu Nr. 25, Sala 136
  Coordonator: Prof. dr. ing. Florian ROMAN
  Tel. 0744 608 897  
  Şef profil: Şef  lucrǎri dr. ing. Vasile Fǎrcaş
  E-mail: Vasile.Farcas@yahoo.com
   
 6. ACŢIUNI ÎN CONSTRUCŢII ŞI STRUCTURI
  Adresa: Str. C. Daicoviciu Nr. 15, Sala 14
  Coordonator: Şef lucrări drd. ing. Mihai Nedelcu
  Tel. 0723 717 990
  E-mail: Mihai.Nedelcu@mecon.utcluj.ro
Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter