Facultatea de Construcții

Departamente

 

Departamentul Constructii Civile si Management - CCM 
Director departament: Conf. dr. ing. Claudiu ACIU

Departamentul Construcții Civile și Management funcţionează din anul 1953, când a luat ființă odată cu Facultatea de Construcții. Pe parcursul timpului, în cadrul colectivului s-au format cadre didactice cu o bogată experiență, care s-au afirmat în domeniul didactic, al cercetării științifice și al proiectării. Domeniul acoperit de departament cuprinde discipline de bază, cum sunt: Construcții civile, Termotehnică, Construcții din lemn, Construcții agricole, Materiale de construcții, precum și Tehnologia construcțiilor, Management și Legislație în construcții.


Departamentul Structuri
Director departament: Conf. dr. ing. Attila PUSKAS

Departamentul Structuri este o verigă importantă în formarea și specializarea inginerilor constructori. Colectivul Departamentului Structuri coordonează 5 grupe de discipline: Beton armat și precomprimat, Construcții de beton armat, Construcții metalice, Inginerie seismică, Geotehnică și fundații.

Departamentul Mecanica Constructiilor - MECON 
Director departament: Conf. dr. ing Anca-Gabriela POPA

Departamentul Mecanica Construcțiilor are, în cadrul Facultătii de Construcții, o dublă specialitate. Pe de o parte, disciplinele predate in departament contribuie la formarea fundamentelor calculului (analiza și proiectarea) structurilor de rezistență ale construcțiilor, oferind instrumente de lucru inginerilor. Pe de alta parte, contribuie la dezvoltarea culturii tehnice generale necesare formării inginerului constructor.

 

Departamentul Căi ferate, Drumuri şi Poduri – CFDP
Director departament: 
Ș. l. dr. ing. Mihai Liviu DRAGOMIR

Continuând tradiția prestigioasei Scoli de Conductori de Lucrări Publice înființată în 1920, cu specific de drumuri și poduri, Departamentul CFDP formează specialiști pentru activitățile de execuție, proiectare și întreținere în două specializări: Căi ferate, drumuri și poduri și Inginerie urbană si dezvoltare regională. 

 

Departamentul Măsurători Terestre și Cadastru - MTC
Director departament: Conf. dr. ing.Sanda NAȘ

Departamentul de Masurători Terestre şi Cadastru a luat fiinţă în anul 2014, ca urmare a dezvoltării specializării Măsurători Terestre şi Cadastru care funcţionează în cadrul Facultăţii de Construncţii din anul 2006. Departamentul deserveşte cele două locaţii ale specializării Cluj-Napoca şi Baia-Mare. În departament activează cadre didactice cu o înaltă pregătire profesională şi cu o bogată experienţă în domeniul cercetării şi proiectării.

 

 

 

 
Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter