Facultatea de Construcții

Oferta educationala

 

Facultatea de Construcții din Cluj-Napoca formează specialiști în domeniul Ingineriei civile, Inginerie şi management în construcții şi Inginerie geodezică.

Studiile sunt structurate pe trei cicluri, după cum urmează:

 

-Studii de licență cu o durată de 4 ani;

-Studii de masterat cu durată de 2 ani;

-Studii doctorale, cu durata de 3 ani;


STUDII DE LICENŢǍ

 

Durata studiilor de licență este de 4 ani (în regim bugetat sau cu taxă) şi se axează pe următoarele domenii:

 

Domeniul Inginerie Civilǎ cu următoarele specializări: 

-     Construcții civile, industriale şi agricole (CCIA).

-     Construcții civile, industriale şi agricole (CCIA) - școlarizare la Baia Mare.

-     Construcții civile, industriale şi agricole (în limba engleză - Civil Engineering).

-     Căi ferate, drumuri şi poduri (CFDP).

-     Amenajări şi construcții hidrotehnice (ACH).

-     Inginerie urbană şi dezvoltare regională (IUDR).

 

Domeniul Inginerie și Management cu specializarea:

-     Inginerie economică în construcții (IE).

 

Domeniul Inginerie Geodezicǎ cu specializarea:

-     Măsurători terestre și cadastru (MTC).

 

Studenții care au optat pentru domeniul Inginerie Civilă vor studia în primii doi ani în baza unui trunchi comun, repartizarea pe specializări făcându-se ulterior în funcție de opțiuni și media anilor de studiu. Ciclul studiilor de licență se încheie prin susţinerea unui Proiect de diplomǎ şi obţinerea diplomei de Inginer.

 

Competenţele absolvenţilor cu diplomǎ de licenţǎ / specializari: 

STUDII DOCTORALE

 

Studiile universitare de doctorat se desfășoară pe durata de 3 ani, în domeniul Inginerie Civilă, sub coordonarea celor 22 conducători de doctorat.

Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter